fbpx

אוּמנות הערבוב

למעלה מתשעים אחוז מסך כל הוויסקי הסקוטי הנמכר בעולם הוא ויסקי בלנדד. אז עם כל הכבוד למאלטים, ויש הרבה כבוד, מי שבאמת מחזיק על כתפיו את תעשיית הוויסקי הסקוטי הם הבלנדים.

Distilling is science – Blending is an art

אז נכון שלאורך השנים למאלטים תמיד היו יחסי ציבור טובים הרבה יותר מאשר לבלנדים אבל היום כבר ברור לכולם. בלנדד טוב זו יצירה מורכבת ונפלאה.
אז לכל חובבי הוויסקי שטוענים כי הם לעולם יעדיפו מאלט על בלנדד – תחשבו שוב…

מה בהרצאה – ההיסטוריה של הבלנדד, היתרונות שבערבוב, הקשר לתה ולסיגרים ואיך נראה יום עבודה של המאסטר בלנדר…

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך הרצאה כשעה

בתמונה – ג’ים בוורג’ המאסטר בלנדר של ג’וני ווקר. שימו לב לכוסות הכהות שמטרתן לנטרל את חוש הראיה כאשר טועמים ויסקי. 

אוּמנות הערבוב

למעלה מתשעים אחוז מסך כל הוויסקי הסקוטי הנמכר בעולם הוא ויסקי בלנדד. אז עם כל הכבוד למאלטים, ויש הרבה כבוד, מי שבאמת מחזיק על כתפיו את תעשיית הוויסקי הסקוטי הם הבלנדים.

Distilling is science

Blending is an art

אז נכון שלאורך השנים למאלטים תמיד היו יחסי ציבור טובים הרבה יותר מאשר לבלנדים אבל היום כבר ברור לכולם. בלנדד טוב זו יצירה מורכבת ונפלאה.
אז לכל חובבי הוויסקי שטוענים כי הם לעולם יעדיפו מאלט על בלנדד – תחשבו שוב…

מה בהרצאה – ההיסטוריה של הבלנדד, היתרונות שבערבוב, הקשר לתה ולסיגרים ואיך נראה יום עבודה של המאסטר בלנדר…

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך הרצאה כשעה

בתמונה – ג’ים בוורג’ המאסטר בלנדר של ג’וני ווקר. שימו לב לכוסות הכהות שמטרתן לנטרל את חוש הראיה כאשר טועמים ויסקי.