fbpx

קֶסם היישון

פעם, לפני הימים שהפלסטיק נכנס לחיינו בסערה, רוב הכלים לאיכסון שהיו בשימוש היו עשויים מעץ. לא רק ויסקי או יין אוכסנו בחביות עץ אלא רוב מוצרי הצריכה היומיומיים שהיו בשימוש. אורז, שמן, מלח, דגים מלוחים… הכל בחביות עץ. החבתנים – אותם בעלי המקצוע שהיו בונים ומתקנים חביות היו עסוקים וחשובים. לאט לאט עם השנים החליפו הפלסטיק והנירוסטה את העץ והמקצוע המיוחד הזה של בניית חביות כמעט נעלם לחלוטין. למזלנו תעשיית האלכוהול היא התעשייה האחרונה שעדיין משתמשת בחביות עץ ובכך משמרת את המקצוע הנפלא הזה. לחביות העץ השפעה מכרעת על הוויסקי וכמו שזה נראה – לא הולכים לוותר עליהן בקרוב…

מה בהרצאה – איך בונים חבית, למה רק מעץ אלון ומה בכלל קורה לוויסקי בתוך החבית…

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך הרצאה כשעה

כיום כבר ברור לכולם כי שלב היישון הוא השלב המשמעותי והחשוב ביותר בייצור הוויסקי. השלב בו קורה הקסם האמיתי, השלב בו התזקיק הצעיר, השקוף והבועט הופך לוויסקי בוגר, מורכב ומשובח….

בתמונה – מפעל החביות בספייסייד שמתקן חביות עבור רוב המזקקות שבסביבה. 

קֶסם היישון

פעם, לפני הימים שהפלסטיק נכנס לחיינו בסערה, רוב הכלים לאיכסון שהיו בשימוש היו עשויים מעץ. לא רק ויסקי או יין אוכסנו בחביות עץ אלא רוב מוצרי הצריכה היומיומיים שהיו בשימוש. אורז, שמן, מלח, דגים מלוחים… הכל בחביות עץ. החבתנים – אותם בעלי המקצוע שהיו בונים ומתקנים חביות היו עסוקים וחשובים. לאט לאט עם השנים החליפו הפלסטיק והנירוסטה את העץ והמקצוע המיוחד הזה של בניית חביות כמעט נעלם לחלוטין. למזלנו תעשיית האלכוהול היא התעשייה האחרונה שעדיין משתמשת בחביות עץ ובכך משמרת את המקצוע הנפלא הזה. לחביות העץ השפעה מכרעת על הוויסקי וכמו שזה נראה – לא הולכים לוותר עליהן בקרוב…

מה בהרצאה – איך בונים חבית, למה רק מעץ אלון ומה בכלל קורה לוויסקי בתוך החבית…

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך הרצאה כשעה

כיום כבר ברור לכולם כי שלב היישון הוא השלב המשמעותי והחשוב ביותר בייצור הוויסקי. השלב בו קורה הקסם האמיתי, השלב בו התזקיק הצעיר, השקוף והבועט הופך לוויסקי בוגר, מורכב ומשובח….

בתמונה – מפעל החביות בספייסייד שמתקן חביות עבור רוב המזקקות שבסביבה.