fbpx

נִפלאות התבואה

עולם האלכוהול כמו עולמות רבים אחרים הוא עולם של אופנות. מוצרים עולים ואחרים יורדים. מוצרים חדשים מגיעים למדפים ואחרים נעלמים. הטעם של הקהל משתנה וכך גם המוצרים שהוא אוהב – כל תקופה והמשקה שלה. אבל בתוך האוקיינוס הסוער הזה, ניצב לו כמו מגדלור – הוויסקי. אותו משקה חום, שקט ואלגנטי אשר לאורך השנים מטפס לאט ובטוח. בשנים האחרונות, כמו לכול אורך ההיסטוריה, הוויסקי ממשיך לטפס אך הפעם אפילו ביתר שאת.
הצטרפו אלינו לגלות את סוד הקסם של הוויסקי

מה בהרצאהלמה מאלט הוא סינגל, כמה חביות ויסקי ניתן לייצר מעץ אלון אחד ולמה טראמפ לעולם לא ישתה גלנפידיך. כל אלה ועוד סיפורים מאחורי הקלעים של תעשיית הוויסקי.

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך ההרצאה כשעה

בתמונה – שעורה לאחר שלב ההנבטה ורגע לפני הייבוש

נִפלאות התבואה

עולם האלכוהול כמו עולמות רבים אחרים הוא עולם של אופנות. מוצרים עולים ואחרים יורדים. מוצרים חדשים מגיעים למדפים ואחרים נעלמים. הטעם של הקהל משתנה וכך גם המוצרים שהוא אוהב – כל תקופה והמשקה שלה. אבל בתוך האוקיינוס הסוער הזה, ניצב לו כמו מגדלור – הוויסקי. אותו משקה חום, שקט ואלגנטי אשר לאורך השנים מטפס לאט ובטוח. בשנים האחרונות, כמו לכול אורך ההיסטוריה, הוויסקי ממשיך לטפס אך הפעם אפילו ביתר שאת.
הצטרפו אלינו לגלות את סוד הקסם של הוויסקי

מה בהרצאהלמה מאלט הוא סינגל, כמה חביות ויסקי ניתן לייצר מעץ אלון אחד ולמה טראמפ לעולם לא ישתה גלנפידיך. כל אלה ועוד סיפורים מאחורי הקלעים של תעשיית הוויסקי.

סימסטר חורף הסתיים – נחזור מיד אחרי פסח 

משך ההרצאה כשעה

בתמונה – שעורה לאחר שלב ההנבטה ורגע לפני הייבוש