fbpx

מדיניות ביטולים
מארזים

רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.
חנות מועדון הוויסקי הישראלי מאובטחת בטכנולוגיה מתקדמת לאבטחת תוכן (על ידי טרנזילה מבית אינטרספייס).
הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המארז/ים, בכפוף להחזרת המארז/ים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.