הרצאה שנייה של יונתן ישי שאני משתתף בה. כמו תמיד היה מרתק. ישר כוח. תודה!