הייתה הדרכה מצוינת — החל מהשירות, האריזה, וכמובן ההדרכה וההרצאה.
הפורמט של זום מצוין בעיני.