וויסקי יפני
לרגעים, ממש ראיתי את עצמי נמצא במזקקות היפניות.
מעניין ומלמד.