היה ברמה כרגיל!
מתגעגע לפגישות פיזיות ולטעיות של חאגיס