הים הצפוני, הקור שמעבר לקו הרוחב 57(הגם שמאוזן ע”י זרם הגולף), הסערות,- כל אלו נכחו בהרצאתו המאלפת של יונתן.
טאליסקר ויסקי נהדר. במיוחד התרשמתי ואהבתי את ה-Storm ואת
ה- Distillers Edition עם הפיניש בחבית שרי.
תודה ליונתן ישי על הרצאה מלמדת, מפורטת ומחכימה.