ההרצאות והשיחות מקרבות אותנו עוד יותר לעולם שאנחנו אוהבים.
ספר הויסקי הוא מסמך נדיר שמרחיב את הידע