האירוע חשוב לחובבי הויסקי ולא חשוב באיזה ארץ מיוצר.
לצערי האימייל נבלם אצלינו במחשבים וקיבלתי אותו לאחר האפשרות לקבל את הספר כמתנה.