לשם שינוי שמענו הערב על קוניאק,
וכרגיל, יוני מלא בידע ומעביר את ההרצאה בצורה נעימה וברורה.
ממתין להמשך ההרצאות ולוואי ב OFF LINE