fbpx

כרגיל, יוני מרצה מעניין מלא ידע והרצאה מעניינת,
נהניתי מאוד לשמוע דברים שלא ידעתי על סקוטלנד,
מצפה מאוד להמשך ההרצאות, והלוואי ונשוב להרצאות פרונטליות