לי היה מענייו ומועיל. מעט מאד-מאד מים שהוספתי אכן שיפרו את החוויה והויסקי ממש שונה מהמקור.