ממשיך לעלות על הציפיות (הגבוהות) – פורמט מצוין, הרצאה מרתקת