ההרצאה היתה אמנם קולחת ומעניינת, אך ברובה עסקה בשלבים הראשונים של ייצור הוויסקי, ונושא ההרצאה, ״העישון בוויסקי״ תפס חלק לא מספיק גדול לטעמי.