לאחר מעבר על כל מארז שהיה
אז כמו תמיד כיף החוויה וכרגיל הוויסקי מצויין