המארז מבריק. ביחד עם ההרצאה המקוונת באקדמיה לוויסקי, החוויה מושלמת!