ההרצאה נפלאות התבואה
קודם ההגשה ממש מקצועית
התוכן – למרות שיש לי “בסיס” טוב בנושא – היה מעניין וכן היו כמה דברים חדשים שלמדתי
מחכה ב כליון עניים להרצאה הבאה