הרצאה טובה שוטפת ומחכימה.
בנושא העישון : ההבדל ביו השיטה הסקוטית לאירית, נראה לי, שלא היית מספיק מובחן
זה כמו ההבדל בין אח פתוח לחימום מרכזי , לעניות דעתי, היה צריך להסביר שבשיטה האירית החימום הוא דרך “קירות כפולים” ואם אפשר להביא שרטוט.