אלכוהול תמיד עובד.
בכל מקרה היה משפר אם היה לפחות בחלק מהזמן מראה את כולם.
זה היה קר מידי. תמונה אחת לכמה זמן של כולם היה מכניס ״חיים״ לאירוע.
בכל מקרה נהנהתי