חוויות תפורות להפליא לקהל שנשאר מרותק, נהנה לשובע וחוזר שוב ושוב.