הרצאה טובה ומעמיקה של יונתן ישי לכבוד ה- Burns Night.
נהנתי מאוד לגלות עוד מההיסטוריה של המשקה הטוב הזה.