היה אירוע מדהים! כל כך מהנה כמה שחשבתי שאני יודע על ויסקי נוכחתי ללמוד דברים חדשים
אשמח להיות נוכח בעוד אירועים כאלו בעתיד