היה מעניין מאוד, מרחיב דעת על ההיסטוריה של האי הבריטי