ההרצאה בנושא הברנדי היתה מעניינת מאוד ופותחת אופקים לתעשייה פחות מוכרת.
למדתי הרבה, תודה רבה